Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief december 2019

Vanuit het bestuur

U heeft al een tijd geleden voor het laatst iets vanuit het bestuur vernomen. Dit betekent echter niet dat het de afgelopen maanden rustig was, allerminst! We hebben enkele roerige maanden achter de rug.

Afgelopen zomer gaf Ruben Minkjan aan dat hij moeite had met het vinden van een goede balans tussen zijn nieuwe baan in de zorg, het raadswerk en zijn privé-leven. Enkele weken later gaf Ruben aan dat hij definitief besloot te stoppen met het raadswerk.

In de voortgangsgesprekken met de potentiële opvolgers hebben we voorzichtig gepolst naar de ambities voor het raadswerk​ en hebben we met een klein gezelschap het hele proces rondom het afscheid van Ruben als een draaiboek uitgeschreven. Van het inlichten van raadsleden, CU-leden en media tot het plaatsen van berichten op websites en social media. We kunnen terugkijken op een zeer goede onderlinge samenwerking waarbij er sprake was van een groot gevoel van wederzijds vertrouwen en openheid. Dit heeft geresulteerd in een vlekkeloze bekendmaking van het aftreden van Ruben en ​later het aantreden van Margreeth.

Natuurlijk vinden wij het als bestuur jammer dat Ruben zijn termijn niet heeft kunnen volmaken. Ruben heeft bijna 10 jaar ervaring opgedaan als raadslid en heeft door de jaren heen veel kennis en kunde verkregen. Echter, we hebben altijd begrip gehad voor de keuze van Ruben. Bovendien zien we in Margreeth een zeer kundige opvolgster. Ze draait al langer dan 10 jaar actief mee binnen de ChristenUnie Hellendoorn en we zijn ervan overtuigd dat ze met haar kwaliteiten goed op haar plek zit binnen het gemeentelijk raadswerk.

 Vanavond (donderdag 18 december) zal Ruben afscheid nemen in de Raad en zal Margreeth beëdigd worden. U bent ook van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De wisseling van Ruben en Margreeth staat trouwens niet op zichzelf, ook binnen het bestuur en binnen de fractie hebben er wisselingen plaatsgevonden. Dit kunt u in de rest van de nieuwsbrief teruglezen.

Met vriendelijke groeten,

Selma Nijland-van Beuzekom
Secretaris ChristenUnie Hellendoorn.

Nieuwjaarsreceptie

Wij nodigen u uit om elkaar een goed nieuwjaar te wensen tijdens onze nieuwjaarsreceptie bij Eetcafe de Gezelligeit op donderdag 16 januari 2020 om 20:30 uur. Voorafgaand aan deze receptie is een openbare ledenvergadering waarin wij onder andere stil staan bij de wisselingen in fractie en bestuur. Deze start om 19:30 uur.

 

Eetcafe de Gezelligeit, Bibenstraat 40 in Hellendoorn

Afscheid Roel de Jong

Roel heeft in oktober binnen de fractie afscheid genomen als steunfractielid. Roel is meer dan 10 jaar betrokken geweest voor de ChristenUnie Hellendoorn. Hij heeft zelfs enkele jaren namens de ChristenUnie in de Raad gezeten.

Roel had de kwaliteit om te voelen wat er speelde bij de inwoners van de gemeente Hellendoorn. Waarin sommige fractie/raadsleden nog weleens de neiging hebben te verzanden in lange discussies over details van bepaalde taaie wetsvoorstellen gaf Roel de voorkeur te luisteren naar de inwoners van Hellendoorn en kregen ze via Roel een stem binnen de fractie en de Raad. We zullen hem daarom erg gaan missen, maar we hebben ook begrip voor zijn keuze om te stoppen.

Tijdens de aankomende ALV hopen we Roel nog even in persoon te kunnen bedanken voor al zijn werk voor de partij.

Voorstellen kandidaat bestuurslid

Mijn naam is Mark Ligtenberg en ben 39 jaar geleden in Deventer geboren. Hierna opgegroeid in rijssen en 13 jaar geleden voor de liefde naar de gemeennte Hellendoorn verhuisd.

Ondertussen ben ik bijna 12,5 jaar getrouwd met Marloes en samen hebben wij 3 kinderen, een tweeling van 6 en een dochter van 11. Sinds enkele maanden kerken wij bij Beth Shalom, waar wij samen met de kinderen warm zijn ontvangen en ons ondertussen echt thuis voelen.

Eind 2017 kwam Ruben bij mij op te vragen of ik interesse had om de website van de lokale ChristenUnie bij te houden. Op dat moment was er niemand met de nodige kennis en tijd hieroor in het bestuur. Hierom werd er buiten het bestuur verder gekeken naar een webmaster. Hierop heb ik positief geantwoord en ben rond de laatste plaatselijke verkiezing in 2018 bezig gegaan met de website. Na de verkiezingen kwam langzaam maar zeker toch in beeld dat de site en de social media een steeds belangrijkere rol gaan spelen om de achterban en de kiezers te kunnen bereiken. Voor de social media zijn er mensen vanuit de (schaduw)fractie actief, maar een kort lijntje met de webbeheerder was er nog niet.

Voor het verkrijgen van een voltalig bestuur, maar ook voor het korte lijntje naar de website ben ik hierom half 2019 gepolst om plaats te nemen als algemeen lid in het bestuur van CU Hellendoorn. Dit heeft een tijdje ingewerkt bij mij maar ook bij de rest van het bestuur en de fractie. In oktober ben ik gevraagd of ik nog steeds interesse had om bestuurslid te worden. Na een goed gesprek heb ik aangegeven graag het bestuur te willen ondersteunen in hun taken.

Ik hoop de komende jaren met veel plezier mij te kunnen inzetten om de ChristenUnie in de gemeente Hellendoorn verder te laten groeien en de fractie te ondersteunen daar waar wij als bestuur nodig zijn.

Mark Ligtenberg

Voorstellen kandidaat voorzitter

Kandidaat voorzitter.

Toen ik 6 jaar geleden werd gekozen als raadslid van de ChristenUnie had ik niet kunnen bevroeden dat ik nu kandidaat zou zijn voor het voorzitterschap van de afdeling Hellendoorn. Maar na de stap om te stoppen als raadslid en door de vele gesprekken met de (steun)fractieleden, wethouder en bestuursleden heb ik er heel veel zin in.


Over het voorzitterschap.

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor het goed laten draaien van de afdeling. In Hellendoorn ondersteunt de voorzitter, samen met de andere afdelingsbestuurders, de fractie. Niet door de fractieleden voor de voeten te lopen, maar door te helpen met de ervaring die ik heb als fractievoorzitter en raadslid. Daarnaast is het natuurlijk van belang om de ChristenUnie binnen Hellendoorn te versterken en goede contacten te onderhouden met onze leden, andere politieke partijen en organisaties. Ik vind dat leuk om te doen en verwacht daarin mijn rol te kunnen spelen.
Met jullie instemming hoop ik vanaf januari deze rol te kunnen vervullen voor de ChristenUnie.

 

Met vriendelijke groet,
Ruben Minkjan.

Vanuit de fractie

De afgelopen periode zijn wij als fractie oa druk bezig geweest met de begroting. Door de grote bezuinigingsoperatie was het een hele klus om de begroting sluitend te krijgen. Als ChristenUnie hebben we er sterk op ingezet dat de zwakkeren in de samenleving zoveel mogelijk worden ontzien.

Wij kunnen terugkijken op een constructieve begrotingsvergadering waarbij voorstellen van de verschillende partijen zijn gehonoreerd. Gelukkig kunnen we dan ook constateren dat er een sluitende begroting is aangenomen door de raad.

Dit betekend niet dat de fractie de komende periode stil kan gaan zitten. Zo zullen we onder andere bezig zijn met de energietransitie, veranderingen binnen het sociaal domein en de woningbehoefte binnen onze gemeente. Waar nodig zullen we u hierover tussentijds berichten.

Mocht u nog iets hebben dat u graag wil delen met ons laat het ons dan gerust weten!

Tot zover voor nu.

Met vriendelijke groet vanuit de fractie.

Ruben Minkjan en Henk Maneschijn.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts