Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief oktober 2017

Van de voorzitter

Na de vakantieperiode stond er het nodige op de bestuursvergadering.

De hoofdgerechten waren de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 (GR 2018) en het verkiezingsprogramma. Daarnaast kwam de campagne duidelijk aan bod. 

We leven in een politiek drukke en spannende tijd. Landelijk maakt de ChristenUnie deel uit van een kabinet.  Lokaal wordt er veel energie gestoken in de actualiteit én de voorbereidingen van de GR 2018. Hier leest u verderop meer over.

We ervaren dat God ons de kracht hiervoor geeft en bidden om Zijn zegen over ons werk.

Tenslotte een persoonlijke noot:                                                                                        Sinds een paar dagen weten mijn vrouw Willie en ik dat we van half december 2017 t/m half maart 2018 naar Israël gaan. We gaan daar in de kibboets Nes Ammim werken. Deze periode valt samen met de laatste maanden vóór de verkiezingen. Om de continuïteit te waarborgen zijn een paar ervaren oud-bestuursleden bereid om dan bij te springen: Margreeth Krommendijk en Cor Westrik. Hartelijk bedankt voor jullie beschikbaarheid hiervoor. 

Albert Roskam                                                                                                              Wnd voorzitter

 
 

Onderweg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018

 
       
 
 

De selectiecommissie (Selma Nijland, Magreeth Krommendijk en Albert Roskam) hebben gesprekken gehouden met de sub-top van de lijst. Van deze mensen wordt verwacht dat ze in de steunfractie mee gaan doen. Uiteindelijk kwam de selectiecommissie met een voorstel aan het bestuur over de rest van de namen. Bij de samenstelling van de lijst wordt o.a. rekening gehouden met deskundigheid en geografisch spreiding. De concept lijst is klaar.

 

De programma commissie werkt stug door. Met name de zittende raadsleden Ruben Minkjan en Henk Maneschijn doen duidelijk een duit in het zakje. Gelukkig hebben we ook nadrukkelijk denkkracht uit de steunfractie en de achterban. We hebben nog geen definitieve naam voor de titel van het verkiezingsprogramma. We zoeken aansluiting bij de termen ‘waardevol’ en ‘geef geloof een stem’.

 

De concept kandidaatlijst is klaar. Met het verkiezings-programma zijn we nog druk mee bezig. Eind november hopen we én het programma én de lijst aan de leden te kunnen voorleggen. De ledenvergadering hiervoor staat gepland op D.V. donderdag, 23 november a.s. We doen ons best de stukken op tijd te versturen zodat het programma goed doorgenomen kan worden. Op deze vergadering wordt ook aandacht besteed aan het congres van zaterdag 25/11 a.s.

 
 
 

Het regeerakkoord

Onderstaand stuk lazen wij op de website van de ChristenUnie en willen we niet onthouden.

De ChristenUnie wil vol overtuiging relevant zijn in de Nederlandse politiek. Anders gezegd: we willen waardevol zijn. Waardevol voor jou, waardevol voor de toekomst van onze kinderen, waardevol voor kwetsbare mensen hier in Nederland en wereldwijd. Lees hier een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.

Voor de tweede keer in de 17-jarige geschiedenis is de ChristenUnie onderdeel van een coalitie. Met VVD, CDA en D66 hebben we in een regeerakkoord afspraken gemaakt over tal van onderwerpen. We zijn dankbaar dat we met onze vijf zetels in de Tweede Kamer zoveel tastbaar verschil kunnen maken: door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we veel belangrijke punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen.

Maar het was af en toe ook best ingewikkeld. We hebben op sommige punten compromissen moeten sluiten. Plannen in het regeerakkoord zijn dus ook niet altijd precies dezelfde plannen als die in ons verkiezingsprogramma staan. De afspraken in het regeerakkoord komen voort uit de verkiezingsprogramma’s van de vier partijen in deze coalitie en die programma’s komen op sommige punten wel overeen, maar zijn op andere punten heel verschillend.

Wat ons echter samenbindt, is dat we verantwoordelijkheid willen dragen voor ons land. Dat we bereid zijn lastige keuzes te maken, ook als die anders zijn dan onze eigen idealen. En dat we vinden dat het geheel aan gemaakte afspraken goed is voor ons land. Op veel punten brengen we onze idealen dichterbij.

Lees verder

Agenda

Noteert u de volgende data vast in uw agenda?

 

Ledenvergadering CU Hellendoorn: donderdag 23 november

Congres: zaterdag 25 november

 

Uitnodiging volgt binnenkort

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts