april 2021

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

nieuwsbrief april 2021

Voorwoord

Beste ChristenUnie vrienden,

Het is alweer een tijdje terug dat we naar de stembus mochten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Er volgde een enerverende verkiezingsavond en uiteindelijk ochtend. Nu de rook wat is opgetrokken worden de nieuwe contouren van politiek Nederland zichtbaar. Een omgeving waar misschien wel meer dan ooit de boodschap van de ChristenUnie nodig is. We mogen dankbaar zijn dat we tussen al die verschuivingen uiteindelijk toch vrijwel hetzelfde mandaat van de kiezer hebben gekregen als vier jaar gelden. De ChristenUnie mag de komende jaren met 5 zetels vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer.

Ondertussen zijn we als lokale afdeling ook alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Hiervoor hebben we een leden vergadering gehad waarbij de selectieprocedure is vastgesteld. De selectiecommissie is inmiddels gestart met hun werk om tot een mooie waardevolle kandidatenlijst te komen. Ook de campagnecommissie begint binnenkort aan hun taak. Verder zijn een aantal bestuursleden en fractieleden online bij de CU Impact Factory aanwezig geweest. En natuurlijk gaat ook het ‘gewone’ fractiewerk door.

Kortom, we zitten niet stil! 

En wat zou het mooi zijn als al die inspanningen de komende jaren tot zegen voor ons land en de gemeente Hellendoorn mogen zijn. Want ik geloof dat als wij ons afhankelijk van God weten, Hij juist dan iets van zijn hart aan de mensen kan laten zien!

 

Met vriendelijke groet,

Ruben Minkjan

Afdelingsvoorzitter.

De Impact Factory

De Tweede Kamerverkiezingen waren net achter de rug, de uitslagen pas bekend. En meteen vroegen we ons af: wat betekent deze uitslag voor onze strategie in de gemeenteraadsverkiezingen? Welke conclusies kunnen we trekken uit de analyse en hoe kunnen we daar rekening mee houden in de campagne? Onderwerpen die aan bod kwamen tijdens The Impact Factory op 10 april waar een gedeelte van de fractie en het bestuur bij was aangesloten.

Naast de analyses van de Tweede Kamer verkiezingsuitslagen waren er online heel veel praktische workshops te volgen voor iedereen die lokaal een rol heeft richting de gemeenteraadsverkiezingen. De onderwerpen hebben te maken met de politieke visie en strategie, het selectieproces en de campagne.

Ook leuk om te vermelden dat Eva Kerklaan (steunfractielid binnen onze gemeente) in haar rol als bestuurslid van Perspectief (jongerenorganisatie van de CU) een workshop gaf waarin ze anderen inspireerde hoe je meer jongeren kan betrekken bij je afdeling.

Vol opgedane kennis en inspiratie zijn we klaar om te bouwen aan een energieke ChristenUnie-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022!

Uit de fractie

Graag nemen we jullie mee in een paar onderwerpen waar wij als fractie de laatste maanden mee aan de slag zijn geweest.

HANGJONGEREN/ONVEILIGHEID STATION

We hebben aandacht bij het college gevraagd voor klachten dat groepen hangjongeren drugs dealen en voorbijgangers intimideren en uitschelden, met name bij het Blokkenpark, het Kuperserf en het station in Nijverdal. In onze brief benadrukten wij dat we omzien naar deze jongeren die specifiek in de coronatijd geen andere plek hebben. De jongeren hebben immers behoefte aan sociale interactie en willen ergens terecht kunnen. Maar dit mag niet ten koste gaan van het gevoel van veiligheid van onze burgers. Het college gaf aan druk bezig te zijn met aandacht voor jongeren in deze moeilijke tijd en de veiligheid in de gaten te houden.

RES

De Regionale Energie Strategie (RES)  is kort gezegd het plan waarin de doelstellingen voor het behalen van het Klimaatakkoord zijn opgenomen: doelstellingen om in 2030 energieneutraal te zijn. Binnen de regio Twente* heeft de gemeente Hellendoorn gekozen voor energiewerkgroepen waarin inwoners met plannen mogen komen die ook overgenomen zijn door de gemeente. Het bod van de gemeente Hellendoorn ligt ruim boven de 71TWh die de gemeente eerst had aangegeven. Op dit moment zijn de plannen vooral voor zonne-energie, maar als ChristenUnie willen we wel dat er specifiek beleid komt voor zonne-energie want wat zou het jammer zijn als je niet goed afweegt waar je wel en waar je geen zonnepanelen of zonneparken wilt krijgen. Verder willen we ook dat de energiewerkgroepen alle hulp en ondersteuning van de gemeente krijgen om hun plannen te realiseren. Daar moet je goed over nadenken.

Als christen besef ik weer heel sterk dat we de aarde in bruikleen hebben ontvangen. Hoe maak je de goede keuze voor de planeet, ons land, onze gemeente? Hoe zorg je ervoor dat we allemaal het besef krijgen dat de aarde niet onuitputtelijk is en dat de fossiele energiebronnen eindig zijn? We proberen dan ook de verschillende belangen en mogelijkheden goed af te wegen.

WONINGBOUW

Begin deze maand hebben we een informatieronde gehad over de woningbouw in onze gemeente. De komende jaren mag er veel bijgebouwd worden en dat is goed nieuws.  Toch hebben we onze vragen wel uitgesproken richting het college, want wanneer kunnen we huizen en daarmee doorstroom verwachten en uit de plannen bleek dat er vooral plannen voor koopwoningen lijken te zijn, maar veel minder voor huurwoningen.  In plaats van alleen vooruit te kijken naar de grootste nieuwbouwplannen, kijken we ook wat er verandert: bij een traject voor herinrichting van een aantal boerenerven, zijn we ons betoog begonnen met het uitspreken van medeleven aan de agrarische bedrijven die helaas niet doorgezet konden worden. In alles proberen we de mens te zien achter de plannen.

 

Dit zijn een paar voorbeelden van onderwerpen waar we mee bezig zijn en waarin we proberen een ChristenUniegeluid te laten horen. Soms is dat geluid heel duidelijk, maar soms is het voor ons echt een zoektocht om van een ‘gewoon’ onderwerp een ChristenUnieonderwerp te maken. Als er zaken of onderwerpen zijn die je graag met ons wilt delen: bel, mail of app gerust!

 

Namens de fractie, 

Margreeth Krommendijk-Grit

 

* Als je meer over dit onderwerp wilt weten: https://energiestrategietwente.nl/

Heisessie

Een aantal weken geleden hebben we als bestuur en fractie gezamelijk een heisessie gehouden. We hebben dit anders gedaan dan de bedoeling was, maar op deze manier konden we het corona-proof door laten gaan.

We verzamelden ons op de dagcamping bij De Borkeld. Daar opende we met een inleiding van de voorzitter en een korte overdenking. Daarna gingen we in tweetallen aan de wandel.

Vooraf had iedereen thuis de Belbin test gedaan; Wat zijn kenmerken die jou en jouw karakter horen? De uitslag van deze test stond centraal in het gesprek wat door de koppels werd gevoerd. Bij terugkomst op de dagcamping werd er kort naar de groep teruggekoppeld; klopte de uitslag van jouw test en herkennen de anderen van de groep jou hier ook in?

We sloten af met een American Lunch, wat stond er veel lekkers op tafel om heerlijk mee af te sluiten!

Wij zoeken jou!

Als u dit leest zijn de 2e kamer verkiezingen voorbij en gaan we snel richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Maandag 22 februari hebben we een geslaagde online ledenvergadering gehad. Daarin hebben de leden ingestemd met de selectieprocedure en de profielschets voor kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Als selectiecommissie hopen wij een evenwichtige lijst samen te kunnen stellen uit bestaande fractieleden, steunfractie leden en misschien ook u?

Heeft u interesse in politiek, en dan voornamelijk in het fractie en raadswerk, zijn wij op zoek naar u. Wij zoeken naar (steun)fractie leden en raadsleden
Onderstaand vind u (verkorte) profielschetsen. Vult u zich geroepen door onderstaande?
Dan kunt u tot 4 mei 2021 uw kandidaatstelling sturen naar selectie@hellendoorn.christenunie.nl

Profiel (steun)fractie
We streven ernaar om onze fractie een goede afspiegeling van onze leden te laten zijn.

  • Een fractie die grondslag en kernwaarden van de ChristenUnie belichamen / uitdragen / onderschrijven en steeds voor ogen houdt.
  • Een goede mix van persoonlijke kwaliteiten, professionele expertise, diversiteit, christelijke stromingen, geografische spreiding en leeftijd.
  • Een fractie die als team vorm en inhoud geeft aan de vertegenwoordiging van de ChristenUnie in de raad. De leden zijn bereid zich naar elkaar te verantwoorden.

Profiel (raadslid)
Een raadslid heeft in grote lijnen drie verantwoordelijkheden in de gemeenteraad: a. Burgers vertegenwoordigen; b. Kaders stellen voor het college; c. Controleren of gebeurt wat is afgesproken.

Van een (aankomend) raadslid voor de ChristenUnie in Hellendoorn verwachten we:

  • Dat het raadslid actief betrokken is bij de samenleving en de (lokale) christelijke gemeenschap in het bijzonder.
  • Voldoende bekendheid en binding met de grondslag, politieke visie en standpunten van de ChristenUnie en in staat die uit te dragen.

Bovendien heeft u onder andere de volgende competenties:

  • Een raadslid is mondeling en schriftelijk vaardig, zodat zijn standpunten helder en overtuigend overkomen.
  • Een raadslid is in staat te onderhandelen in een politieke context om een ‘optimaal resultaat’ te behalen.
  • Een raadslid beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit die in staat stelt effectief te opereren.

Voor de overige profielschetsen en competenties, zie onze website https://hellendoorn.christenunie.nl/gr2022

Overigens, kent u mensen waarvan u denkt dat ze wellicht gemotiveerd zijn? Stuur deze uitnodiging dan door; zo bereiken we samen meer mensen!

Iemand die nu niet lid is, maar wel gemotiveerd is voor een plek op de kandidatenlijst kan solliciteren. Uiteraard moet u dan bereid zijn alsnog lid te worden.

Bedankt voor je stem!

We zijn inmiddels een paar weken verder en er is veel gebeurd. De uitslag is bekend, nieuwe kamerleden zijn inmiddels benoemd en het proces van formeren is - met vallen en opstaan - begonnen.

Toch wilden we dit alles niet voorbij laten gaan zonder jou heel hartelijk te danken voor je stem, voor het vertrouwen dat je in ons plaatste. We gaan ons best doen, ook lokaal, om dat vertrouwen waar te maken.

We kregen in gemeente Hellendoorn 22 stemmen meer dan 4 jaar geleden. Daar zijn we dankbaar voor en het stemt ons hoopvol. Want ondertussen maken we ons op voor de volgende verkiezingen. Volgend jaar mogen we weer naar de stembus, dit keer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mogen we dan weer op jouw steun rekenen?

Dankjewel!

ChristenUnie Hellendoorn vraagt uw steun!

Steun ChristenUnie Hellendoorn

Wij zijn enorm blij en dankbaar voor uw ondersteuning door uw lidmaatschap, uw betrokkenheid en uw gebed.

Maar om onze afdeling te kunnen laten draaien en voor een goede campagne is er ook geld nodig. Mogen wij u vragen om ons ook financieël te steunen?

U kunt uw gift overmaken op:

NL95 RABO 0380 9382 00

 

Alvast bedankt!

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts