Mensen

Fractie

 
Ruben Minkjan
Mail Ruben 
Raadslid 
Fractievoorzitter
Lid commissie Grondgebied 
Plv. Henk Maneschijn (SLZ)
 
Henk Maneschijn 
Mail Henk 
Raadslid                                      
Lid commissie Samenlevingszaken (SLZ)
Plv. Ruben Minkjan (Grondgebied)
Plv. Manuela Jansen-Spoelder (ABZM)
 

Manuela Jansen
Mail Manuela
(Raads)commissielid ABZM        
 

 

Roelof de Jong
Mail Roel
 
Steunfractielid Grondgebied    
 

 

Gineke Welleweerd-Bollemaat

 Steunfractielid

Wethouders

 
De coalitie in Hellendoorn wordt gevormd door vijf partijen: CDA (8), CU (2), D66 (2), PvdA (2) en VVD (1). Het CDA wordt vertegenwoordigd door 2 wethouders. De CU, D66, PvdA en VVD leveren gezamenlijk 2 wethouders:
 
Anja van den Dolder
P/a Willem-Alexanderstr. 7
7442 MA Nijverdal
0548-640301
Wethouder Werk en inkomen,
onderwijs en  cultuur
2e loco burgemeester
Vervangt: Jelle Beintema
- Sociale voorzieningen
- Werk en inkomen
- Volwasseneducatie
- Inburgering
- Arbeidsmarktbeleid
- Onderwijs en onderwijshuisvesting
- Participatiewet
- Economische zaken (ook in relatie tot participatiewet)
- Kunst en Cultuur (inclusief erfgoed)
- Gebiedswethouder Hellendoorn, Hancate, Egede, Eelen en Rhaan
- Project: VSO school
Thomas Walder
P/a Willem-Alexanderstr. 7
7442 MA Nijverdal
Tel: 0548-630301 
Wethouder Ruimtelijke Ordening
4e loco burgemeester
Vervangt: Anja van den Dolder
- Volkshuisvesting
- Ruimtelijke ordening
- Grondbeleid
- Agrarische zaken
- Natuur, water en landschap
- Groen, groenonderhoud en speelplaatsen
- Begraven/Begraafplaatsen
- Vergunningverlening
- Energie
- Gebiedswethouder Nijverdal Noord
Projecten:
Tuinen van Nijverdal
‘t Lochter 3 (samen met portefeuillehouder Mobiliteit, Financiën en Milieu)
Kruidenwijk Zuid
Groene Metropool
Herinrichting Grotestraat
Centrum ontwikkeling Nijverdal (inclusief winkelbestand)

Bestuur ChristenUnie Hellendoorn

 
Albert Roskam
Rijssensestraat 229
7447 AE Nijverdal
Mail Albert
Waarnemend voorzitter
Provincie
Waterschap
 
Selma  Nijland-
van Beuzekom
Kluversweg 9
7447 JJ Hellendoorn 
Mail Selma 
 Secretaris
 
Ymkje Nahuis
 Penningmeester
Inge Kroeze-Welleweerd
Permanente campagne
Webbeheer