ChristenUnie

ChristenUnie

Hellendoorn

 

Het bestuur wil graag in contact komen mensen, die zich

tijdelijk of voor langere tijd in willen zetten voor het werk van

ChristenUnie Hellendoorn

 

We denken aan:

 

          - Ondersteuning van fractie

 

          - Deelname aan het bestuur

 

          - Inzet voor ledenwerving

 

          - Inzet voor onze  permanente campagne

 

          - Meedenken in het uitzetten van onze lijnen voor de                  

           gemeenteraadsperiode 2014 -   2018

 

          - Verdiepend onderzoek in problematieken

 

Hebt u belangstelling dan kunt u contact opnemen met onze secretaresse Margreeth Krommendijk.

Mailadres: ganzerik7@gmail.com