B

Standpunten ChristenUnie Hellendoorn A-Z

Bibliotheken

Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Toegang tot informatie is van belang voor inwoners. Sluiting van buurt/dorpsvestigingen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Samenwerking met scholen verdient aandacht. Huisvestingskosten kunnen soms naar beneden door een bibliotheek in een ander gemeentelijk gebouw te vestigen (vergelijk het  buurthuis  in Daarlerveen).