E

Standpunten ChristenUnie Hellendoorn A-Z

Economie

Nederland lijkt langzaam uit een lange recessie te komen. Veel ondernemers zitten in zwaar weer en het aantal faillissementen stijgt sterk. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. ChristenUnie Hellendoorn zet zich in voor een goed vestigingsklimaat voor ondernemers, vooral in het Midden- en Klein Bedrijf (MKB).

Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook kansen om tot een meer duurzame economie te komen. We moeten van consumeren naar consuminderen, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van Gods schepping.

 

Eigen Kracht Conferentie

De ChristenUnie is een warm voorstander van Eigen Kracht Conferenties (EKC) hierbij wordt gehandeld volgens het principe één hulpvraag een hulpverlener. Deze hulpverlener treedt op namens de andere hulpverlenende instanties en schakelt hen ook weer in zonder dat alles opnieuw besproken moet worden. Binnen de sociale omgeving wordt gezocht naar een oplossing. Belangrijk omdat zo iedereen de kans krijgt geholpen te worden en er niet alleen aandacht gaat naar de persoon met het probleem.

 

Energie, klimaat en milieu

Wij geloven dat we de aarde hebben gekregen en dat we er zuinig op moeten zijn. Daar varen we allemaal wel bij, net als toekomstige generaties. Steeds meer burgers zijn zelf heel actief bezig met het werken aan een beter milieu. Mensen wekken duurzame energie op en scheiden hun huisvuil. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt en stimuleert. Ondertussen heeft de gemeente ook de taak om zelf te werken aan een beter milieu.

  • We zetten in op duurzame brandstoffen, zoals zonne-energie en windenergie.
  • ChristenUnie Hellendoorn pakt het thema duurzaambeid consequent aan. Het onderwerp duurzaamheid zal in ieder beleidsstuk, waar het relevant is, meegenomen worden.
  • Eerlijke handel is belangrijk, initiatieven met betrekking tot de nominatie voor. Als Fairtradegemeente ondersteunen we dit van harte.
  • De gemeente stimuleert initiatieven van woningeigenaren, dorpen/buurten en andere verenigingen/stichtingen ten aanzien van de aanschaf van energiebesparende producten. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie, windenergie of groene daken.
  • Afval wordt gescheiden.
  • Er komen voldoende laadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.

 

Zie ook: Afvalvrije gemeente, Afvalinzameling en/of Energiek Hellendoorn

 

Energiek  Hellendoorn

Het wordt steeds eenvoudiger om zelf energie op te wekken. Als steeds meer mensen zonne-energie gaan opwekken, neemt het gebruik van fossiele brandstof af. De gemeente stimuleert mensen om zelf zonnecellen te plaatsen.

De gemeente doet alles om zelf zo min mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk energie op te wekken door o.a. duurzame straatverlichting, duurzame vervoersmiddelen én zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen