G

Standpunten ChristenUnie Hellendoorn A-Z

Gemeentelijke samenwerking.

Samenwerking  van gemeenten moet ‘van onderop’ plaatsvinden. Uitgangspunt voor ChristenUnie Hellendoorn is, dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (ook wel bestuurskracht genoemd) voldoende moet zijn en blijven. Als deze bestuurskracht tekortschiet, is de gemeenteraad de eerstverantwoordelijke om te gaan zoeken naar versterking van deze bestuurskracht. ChristenUnie Hellendoorn kiest voor de grootst mogelijke samenwerking, daar waar het voordeel oplevert, tussen Wierden, Rijssen/Holten, Twenterand en Hellendoorn (de zogenaamde WT4).