H

Standpunten ChristenUnie Hellendoorn A-Z

Handhaving

Handhavingsbeleid in de breedst mogelijke zin van het woord blijft een topprioriteit. Een hard optreden tegen onveilige situaties, wietplantages, illegale bouwwerken, illegale bewoning, illegale zondagsopenstellingen e.d. hoort bij dit handhavingsbeleid. De beleidsprioritering van de handhaving moet periodiek tegen het licht worden gehouden. Dit ook gelet op de veranderende maatschappelijke urgentie.