L

Standpunten ChristenUnie Hellendoorn A-Z

Leerlingenvervoer

ChristenUnie Hellendoorn is voor het behoud van de vergoeding van het leerlingenvervoer voor ouders die hun kinderen naar een school van hun keuze sturen. Uiteraard mag van ouders, naar draagkracht, een eigen bijdrage gevraagd worden.