M

Standpunten ChristenUnie Hellendoorn A-Z

Mobiliteit

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is belangrijk om samen te kunnen leven en werken. Mobiliteit is bewegingsvrijheid, de ChristenUnie Hellendoorn wil dat de groeiende mobiliteit niet teveel ten koste gaat van onze leefomgeving. We kiezen voor:

  • Het vermijden van overbodig verkeer.
  • Het beter benutten van de bestaande infrastructuur
  • Het beter met elkaar verbinden van auto, openbaar vervoer en fiets bij het personenvervoer, binnenvaart & spoor.

De plaatselijke overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het rijk) voor een goed niveau van verbindingen, zodat burgers economische, sociale en cuturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven hun werk kunnen doen.

Niet alleen de overheid maar ook de burgers hebben een grote verantwoordelijkheid om bewust met mobiliteit om te gaan.

 

Zie ook: Fietsers en voetgangers, N35, Noord-zuidverbinding, Openbaar vervoer, Parkeren en/of Verkeersveiligheid.

 

Monumentenbeleid en musea

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale en regionale geschiedenis dient zorgvuldig plaats te vinden. Eventueel wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. In onze gemeente wordt veelal museaal werk door vrijwilligers gedragen. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. We zijn blij met een goed functionerende Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal en de Kerngroep Open Monumentendag Hellendoorn. Mogelijk hergebruik van industrieel erfgoed juichen we toe.

Milieu

Zie: Energie klimaat en milieu.