N

Standpunten ChristenUnie Hellendoorn A-Z

N35

De N35 is een rijksweg. Onderhoud van rijkswegen is geen gemeentelijke taak. De aanleg  van de  N35  moet dan ook gefinancierd worden door het Rijk en de Provincie. De ChristenUnie Hellendoorn vindt dat de gemeente Hellendoorn geen geld moet bijdragen aan de aanleg van de N35.

Noord-Zuidverbinding

Door de aanhoudende, forse bezuiniging van het Rijk op het Gemeentefonds is het voor de gemeente Hellendoorn niet mogelijk de volledige uitvoering van de Noord-Zuidverbinding (zoals gepland) te realiseren.

Misschien dat de provincie financieel uitkomst biedt. We wachten de resultaten van het overleg met de provincie hierover af. Hoe moeilijk dit besluit ook is , de ChristenUnie volgt hierin het voorstel van het college van B&W om de Noord-Zuidverbinding gefaseerd aan te leggen. Wij zien tot nu toe geen andere mogelijkheid.