O

Standpunten ChristenUnie Hellendoorn A-Z

Onderwijs

Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun kinderen. We vinden het belangrijk dat ouders kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis.

De school is een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van de gemeente, bijvoorbeeld bij passend onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Voorkomen moet worden dat kinderen met problemen uit hun omgeving geplaatst worden (uit het gezin en/of uit de klas). Juist de omgeving van het kind (ouders en docenten) moet ondersteund worden (o.a. door professionals).

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen gemeente en onderwijsveld en vinden dat de coördinatie bij de gemeente ligt.

 

Zie ook: Kleine scholen, Leerlingenvervoer, Passend onderwijs en/of Voorschoolse educatie.

 

Openbaar vervoer

De gemeente zal gebruik maken van haar mogelijkheden tot bevordering van goed openbaar vervoer voor alle kernen.

 

Ouderenbeleid

Ouderen zijn een belangrijke groep in de maatschappij. Toch zijn ze vaak zelf uit beeld als het gaat om besluitvorming die hen raakt. Belangrijk is dat de ouderen nadrukkelijk worden betrokken bij de uitvoering van het ouderenbeleidbeleid. Dit zal niet alleen moeten gebeuren met politieke ouderenorganisaties, maar kan ook met andere ouderenorganisaties en door ouderen actief te benaderen.