P

Standpunten ChristenUnie Hellendoorn A-Z

Parkeren

Een terugkerend discussiepunt binnen de gemeente is het parkeerbeleid. De belangrijkste onderwerpen daarbij zijn voldoende parkeerplaatsen en de hoogte van parkeergelden. ChristenUnie ondersteunt het in 2013 vastgestelde parkeerbeleid.

 

Passend onderwijs

De gemeente en het onderwijs hebben een aantal raakvlakken op het gebied van de veranderingen in het passend onderwijs en de jeugdzorg. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren (waaronder passend onderwijs). Een regionaal  kenniscentrum kan ondersteuning bieden aan het onderwijsveld. Juist in deze tijden met krimpende budgetten is het belangrijk om geen dingen “dubbelop” te doen. Een belangrijk aandachtspunt is de rol van identiteitsgebonden scholen en zorginstellingen binnen de samenwerkingsverbanden. Het is wenselijk dat identiteitsgebonden scholen de mogelijkheid krijgen samen te werken en te zorgen voor passend onderwijs en jeugdhulpverlening.