R

Stanpunten ChristenUnie Hellendoorn A-Z

Recreatie en toerisme

De gemeente Hellendoorn en haar omgeving zijn bij uitstek gebieden om te recreëren. Recreatie is voor mensen een middel om op adem te komen en energie op te doen. We willen een gastvrije gemeente zijn.

-     Recreatie en toerisme dienen de natuur en het milieu zo min mogelijk te belasten.

-     De intensiteit van het toerisme en de kwaliteit van de leefbaarheid voor de lokale bevolking dienen in balans te zijn.

-     Gezien de samenwerking in WT4 wordt waar mogelijk samengewerkt of tenminste afgestemd.

-     Toeristische trekpleisters dienen zowel voor validen als mindervaliden goed bereikbaar te zijn

-     Een goede samenwerking met het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en betrokken belangenorganisaties is belangrijk

 

Regio Twente

Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen moeten worden ingeperkt. T.a.v. de Regio Twente moeten we de vinger aan de pols houden, uitbreiding van taken is niet gewenst. Regio Twente is geen democratisch gekozen bestuur. ChristenUnie Hellendoorn is niet per definitie tegen deze gemeenschappelijke regeling, deze moet echter in dienst staan van de aangesloten gemeenten en niet andersom.