Bid mee

"Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God." - Filippenzen 4:6

De ChristenUnie Hellendoorn wil uw gebed vragen voor:

 • De fractie en steunfractie van de ChristenUnie Hellendoorn: dat zij hun werk mogen in overeenstemming met Gods wil én tot Gods eer;
 • Het bestuur van de ChristenUnie Hellendoorn;
 • De Burgemeester en de wethouders bij het uitoefenen van hun taak;
 • De overige gemeenteraadsleden;
 • De ambtelijke organisatie in de gemeente Hellendoorn;
 • Voor christenen die niet politiek georganiseerd zijn omdat ze vervolgd worden om hun geloof, of belemmerd in de uitoefening daarvan;


Gebedspunten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2014:

 • voortdurend besef van afhankelijkheid van God;
 • wijsheid om in verkiezingsdebatten de goede toon te vinden;
 • kracht en energie om ons campagnewerk te doen;
 • inspiratie om steeds weer op een helder en frisse manier mensen aan te spreken;
 • juiste balans tussen campagneactiviteiten, overige werkzaamheden en privé/gezinsleven.

U kunt danken voor:

 • de mogelijkheden die wij krijgen tijdens deze campagne;
 • de vrijwilligers die zich inzetten;
 • de waardering die de ChristenUnie ontvangt voor haar visie, ideeën en activiteiten.