Speerpunten GR2018

De 7 speerpunten

 • Voor de ChristenUnie telt iedereen mee.
  Wij willen een goede relatie met de inwoners, ruimte voor ouderen, passende vergoedingen voor mantelzorgers en pleegzorgers. Ook streven wij ernaar dat met professionals uit het veld een preventief (v)echtscheidingsbeleid wordt ontwikkeld.

 • De ChristenUnie wil investeren in de toekomst van onze kinderen.
  Wij wensen passend onderwijs, behoud van kleine scholen en bij huisvesting een duurzaam en goed binnen- en buitenklimaat.

 • De ChristenUnie weet zich rentmeester.
  Daarom maken we werk van een schone en circulaire economie. Bijvoorbeeld door windmolens toe te staan en een ja/ja-sticker in te voeren.

 • De ChristenUnie wil voor iedereen een passende woning.
  Wij zijn voor starters- en blijverslening en de tiny houses.

 • Als ChristenUnie vinden wij werkgelegenheid belangrijk.
  Wij zetten in op een goede samenwerking tussen gemeente, het bedrijfsleven en onderwijs.

 • Een veilige leefomgeving is voor de ChristenUnie belangrijk.
  Wij willen inwoners en organisaties betrekken bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij  de oplossing daarvan. Ook het fietspad Daarle-Daarlerveen heeft voor ons prioriteit.
 • De ChristenUnie wil zich inzetten voor stabiele gemeentefinanciën.
  Wij willen zorg dragen dat er verantwoord wordt omgegaan met de uitgaven die de gemeente doet.

 • De ChristenUnie wil meer aandacht voor de agrarische sector.
  Dit willen wij onder andere bereiken door een eigen ambtenaar voor deze sector.