januari 2021

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Januari 2021

2021 is begonnen: een hoopvol jaar (op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen

Beste ChristenUnie vrienden,

Het jaar 2021 ligt voor ons. Toch wil ik beginnen met de tijd die achter ons ligt; nl Kerst. De tijd waarin wij vol verwachting uitkeken naar de komst van onze Redder, geboren als een kwetsbaar kind.

Het licht van de komst van Christus bemoedigt ons en met een klein gebaar kunnen we dat licht doorgeven. Maak een praatje, geef iemand een compliment of vertel je dierbaren dat je van hen houdt.

In dat “Licht” wens ik jullie allen een hoopvol jaar toe!

Een jaar waarin wij als afdeling druk zullen zijn met de voorbereidingen op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ik wil jullie dan ook vragen om hier aandacht aan te besteden in jullie gebeden. Want zonder Gods aanwezigheid kunnen wij het niet.

Met vriendelijke groet,

Ruben Minkjan

Alles op een rijtje...

Zaterdag 30 januari zal er een digitaal partijcongres gehouden worden, die volledig in het teken zal staan van de aanstaande verkiezingen.

Het concept verkiezingsprogramma is vanaf december bekend (zie 1e link) en inmiddels is de datum waarop gereageerd kon worden met moties en amendementen verstreken. De pre-adviezen bij de moties en amendementen zijn terug te lezen op de congreswebsite onder het kopje ‘materiaal’ (zie 2e link). 

Om voldoende aandacht te schenken aan de ingekomen moties en amendementen is besloten om in de week voorafgaand van het partijcongres deelsessies te organiseren waarin de moties en amendementen besproken worden. De deelsessies zijn ingedeeld op basis van de thema’s uit het verkiezingsprogramma. U kunt uzelf aanmelden voor een deelsessie tot as. donderdag tot 12.00 uur (zie 3e link). 

Wilt u deelnemen aan het partijcongres zaterdag 30 januari dan dient u zich voor woensdag 27 januari 12.00 uur aan te melden. Later kan ook, maar dan telt uw stem niet mee (zie 3e link).

1.

(https://www.christenunie.nl/verkiezingsprogramma?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=dit-is-ons-nieuwe-verkiezingsprogramma)

2.

https://www.christenunie.nl/congres/schedule?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=dit-is-ons-nieuwe-verkiezingsprogramma#.YAb3si2iFpQ

3.

https://www.christenunie.nl/congres/register

Vanuit de fractie

Als ik dit stukje schrijf is het Blue Monday.

Een naam gegeven aan een datum voor zogenaamd de deprimerenste dag van het jaar.

Gelukkig kwam ik het volgende plaatje hiernaast tegen.

 

Ik zou daar aan toe willen voegen:

Ook op Blue Monday, maar ook op alle dagen die volgen, mogen we weten dat:

Waar je ook bent,

waar je ook staat,

wat je ook doet,

God is er.

Of je nu ligt, of je nu wandelt, of je nu slaapt, of je nu werkt, of je nu handelt, of je nu rust... waar je ook bent:

God is er!

En Hij zegt tegen jou:

Ik ben er in de volle liefde,

in de volmaaktheid van mijn liefde.

Ontdek deze waarheid:

Ik ben altijd bij je.

Altijd!!

 

Vanuit die wetenschap mochten we de afgelopen periode als fractie ons werk voor de ChristenUnie doen.

Er liggen nog voldoende uitdagingen voor ons. Bidt u met ons mee dat de Heer ons wijsheid mag geven ook in de periode die voor ons ligt.

Ik wens u allen Gods nabijheid en een goede gezondheid toe voor de tijd die komt!

Henk Maneschijn

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de ChristenUnie Hellendoorn nodigt u bij dezen graag uit voor een algemene ledenvergadering op maandagavond 22 februari vanaf 20:00 uur.

De vergadering zal in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Tijdens deze vergadering zullen we dan onder andere de samenstelling van de programmacommissie en selectiecommissie behandelen.

Waarschijnlijk kan er vanwege de corona-maatregelen geen fysieke ALV plaatsvinden. Om deze ontmoeting toch mogelijk te maken, zullen we de algemene ledenvergadering waarschijnlijk hybride of geheel digitaal organiseren. Zodra we definitief weten of we fysiek, hybride of geheel online vergaderen zullen we dat laten weten.

Aanmelden voor de ALV kan door een mail te sturen naar bestuur@hellendoorn.christenunie.nl

U zult dan zo snel mogelijk een mail ontvangen met meer informatie.

Juist in deze onzekere tijden willen elkaar opzoeken, en zijn we geroepen om oog te hebben voor de ander om ons heen. We hopen u dan ook allen te kunnen ontmoeten en, ondanks de beperkingen, toch met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

Op deze avond geven we u als lid ook graag de mogelijkheid om vragen en/of opmerkingen in te brengen op deze avond. Deze kunnen eventueel vooraf, bij de aanmelding in de mail, doorgegeven worden.

Hopelijk tot maandag 22 februari!

 

Namens het bestuur,

Ruben Minkjan

Steun ChristenUnie Hellendoorn

Wij zijn enorm blij en dankbaar voor uw ondersteuning door uw lidmaatschap, uw betrokkenheid en uw gebed. Maar om onze afdeling te kunnen laten draaien en voor een goede campagne is er ook geld nodig. Mogen wij u vragen om ons ook financieël te steunen?

U kunt uw gift overmaken op: NL95 RABO 0380 9382 00

Alvast bedankt!

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts