Nieuws

ChristenUnie Hellendoorn vraagt aandacht voor spookjongeren.

Spookjongeren

De ChristenUnie in Hellendoorn vraagt aandacht voor de zogenaamde spookjongeren. Nederland telt naar schatting van het CBS 66.000 spookjongeren. Dit zijn jongeren tussen 18 en 26 jaar oud, die om wat voor reden dan ook nergens meer geregistreerd staan. Ze volgen geen studie, hebben geen adres en geen baan of inkomen. Veel gemeenten weten dát ze er zijn maar hebben de grootst mogelijke moeite ze op te sporen om ze te kunnen helpen aan een baan of een diploma.

Spookjongeren hebben zich vaak uitgeschreven om deurwaarders, de onderwijsinspectie of justitie te ontlopen. Een groot deel van hen heeft problematische schulden, een criminele achtergrond of een slechte thuissituatie.

Door het uitschrijven verbetert hun situatie echter niet. Ze verliezen namelijk hun recht op een inkomensvoorziening, scholing en op medische zorg.

Het opsporen en begeleiden van deze groep vraagt om een centrale aanpak. Het kabinet riep daarom recent (januari 2017) gemeenten, het UWV en de sociale diensten op om beter te gaan samenwerken. Dat gebeurt nu nog veel te versnipperd. Ook is het belangrijk om goede afspraken te maken met de Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC’s) waar vroegtijdige schoolverlaters worden geregistreerd. Daartoe deed het kabinet in 2016 al een oproep.

De ChristenUnie wil daarom onder andere van het college weten of er zicht is op het aantal jongeren tussen 18 en 26 jaar dat wel in Hellendoorn verblijft maar nergens geregistreerd staat? En of er actief beleid is om deze jongeren op te sporen en om ze te begeleiden naar opleiding en/of werk.