GR2022

Speech lijsttrekker

Het verkiezingsprogramma zoals we dat net vastgesteld hebben is een programma dat past bij de ChristenUnie Hellendoorn: nuchter, ambitieus, realistisch, idealistisch, veelzijdig, weloverwogen en zo kan ik nog wel wat beoordelingen noemen.

Het is een programma geworden waarin goed te zien is waar we voor staan: een partij van christenen die constructief willen werken aan een mooie samenleving, waarin we opkomen voor hen die dat zelf niet of niet voldoende kunnen.

Waar willen we voor gaan:

Ieder mens is uniek én waardevol. Waar je geboren wordt, wie je bent en wat je kunt kun je niet veranderen, maar wel kun je veel doen met de mogelijkheden die je krijgt. We moeten veel meer kijken naar wat iemand wél kan, in plaats van wat iemand niet meer kan. We blijven ons inzetten voor de juiste zorg op de juiste plek. We zijn ervan overtuigd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Een ander, belangrijk thema is zorg voor de schepping. Alleen als je je kop in het zand steekt kun je nog om klimaatverandering heen. Er zal de komende jaren nog meer op ons afkomen op dit gebied en het zal heel realistisch zijn te beseffen dat daar moeilijke beslissingen bij horen. Een veranderend klimaat gaat ons allemaal aan, we merken het allemaal.

Daarnaast is een toenemende polarisatie een gevaar voor onze democratie. Zoek je naar verschillen of zoek je verbinding? Als overheid hebben we er een potje van gemaakt. Het vertrouwen van veel mensen is geschaad. Hoe krijg je dat ook op lokaal niveau weer terug? Zeg wat je doet en doe wat je zegt. 

Ik sluit af met het laatste couplet van het Zegenlied van Sela:

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Margreeth Krommendijk