Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief november 2018

We zijn weer begonnen

Fractie en bestuur zijn na het zomerreces gestart met een gezamelijk uitje.

We hebben eerst onze eigen pizza's gemaakt en gebakken in een kleine pizzaoven op tafel. Het pizza maken ging de een wat beter af dan de ander, maar we hebben allemaal erg smakelijk gegeten.

Vervolgens gingen we richting de bowlingbaan. Er werd een ware strijd geleverd en het was erg spannend. Omdat ik nogal onderaan de lijst stond zeg ik: gelukkig gaat het niet om het winnen, maar om de gezelligheid!

En gezellig was het zeker! We zijn weer begonnen! 

Vanuit de fractie

De afgelopen periode zijn wij als fractie druk bezig geweest met een aantal wezenlijke kwesties.

Twee van deze kwesties willen wij benoemen. Als eerste Screams. Velen van u uitten hun zorgen over dit evenement bij ons. En ook wij hadden en hebben zeker onze zorgen hierover. Als tweede de zondagsopenstelling van de supermarkten. Helaas moesten we hierbij constateren dat één supermarkteigenaar zich niet aan de gemaakte afspraken hield en dus illegaal open ging op een zondag.

Het mag duidelijk zijn dat wij dit alles graag anders hadden gezien. Beide issues zorgden voor de nodige (media)ophef in onze samenleving. Binnen onze politieke mogelijkheden zijn we met beide kwesties aan de slag gegaan. Hierbij hebben wij er wel bewust voor gekozen om dit niet via de media te spelen om deze kwesties niet onnodig groter te maken. Het was dan ook goed om te merken dat deze punten, mede door de inbreng van de ChristenUnie, door het college serieus opgepakt werden. De discussie m.b.t. de zondagsopenstelling krijgt zeker ook nog een vervolg. Het mag duidelijk zijn dat de ChristenUnie voor de zondagsrust is. Wij gaan er dan ook voor om deze discussie in alle waardigheid en met wederzijds respect te kunnen voeren.

Verder kunnen wij terugkijken op een begrotingsvergadering die maar liefst 12 uur en 3 kwartier duurde. Gelukkig kunnen we constateren dat de begroting ongewijzigd is aangenomen door de raad en dat de coalitie en oppositie hierover (overwegend) op een respectvolle manier konden discussiëren.

De komende periode zullen we ook zeker niet stil zitten. Zo zullen we onder andere bezig zijn met de energietransitie, financiën en woningbehoefte binnen onze gemeente. Waar nodig zullen we u hierover tussentijds berichten.

Mocht u nog iets hebben dat u graag wil delen met ons laat het ons dan gerust weten!

Tot zover voor nu.

Met vriendelijke groet vanuit de fractie.

Ruben, Henk, Gineke, Margreeth, Eva, Roel, Marvin en Noëlle.  

Vanuit het bestuur

 

Ben of ken je iemand die woonachtig is in de gemeente Hellendoorn en geïnteresseerd is in de (lokale) politiek? En draag jij de ChristenUnie een warm hart toe??

Kom ons dan versterken in het bestuur van de lokale afdeling van de ChristenUnie!! We zijn op zoek naar jou!

 Groetjes, Inge en Selma

 

Ps. Degene die ons een kandidaatsbestuurslid tipt, ontvangt van ons een reep chocolade...

Partijcongres 24 november

Zaterdag 24 november zal d.v. het 38e partijcongres van de ChristenUnie plaatsvinden in Zwolle. ‘Het goede samenleven’ is het thema van dit congres.

s Morgens zal dit thema in de overdenking en tijdens het gesprek op De Bank aan de orde komen. In de middag wordt het definitieve tekstvoorstel voor de nieuwe beginselverklaring van de ChristenUnie onder de titel Vrede zoeken, recht doen aan de leden voorgelegd.

Ook wordt tijdens dit congres de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer besproken.

Mocht u het definitieve tekstvoorstel voor de nieuwe beginselverklaring willen bekijken of de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer willen inzien dan verwijs ik u graag naar deze website.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts