Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief juni 2019

Terugblik op de verkiezingen van 2019

De afgelopen periode hebben wij als bestuur en fractie veel tijd geïnvesteerd in het voeren van campagne voor de Provinciale- en Europese verkiezingen. Vooral tijdens de Provinciale verkiezingen hebben we hard ons best gedaan om onze partij goed op de kaart te zetten in de gemeente Hellendoorn. Natuurlijk hebben we in de gemeente en buitengebieden de verkiezingsposters weer een mooie plek kunnen geven. Extra bijzonder dat dit keer Margreeth Krommendijk als vertegenwoordiger van onze afdeling een hoge positie op de verkiezingslijst kreeg en zij onze partij heel goed op de kaart kon zetten binnen de gemeente en provincie. De kroon op ons campagnewerk was toch wel de komst van minister Arie Slob in de gemeente Hellendoorn. Zijn komst is uitgebreid besproken in de lokale media. De uitkomst van de Provinciale verkiezingen hebben dan ook geresulteerd in een zeer positief resultaat. Er hebben maar liefst 1189 mensen op de CU gestemd binnen onze gemeente. Tijdens de vorige Provinciale verkiezingen waren dit er 905. Helaas was er wel een kleine daling te zien in de uitslagen van de Europese verkiezingen. We hebben t.o.v. de Europese verkiezingen in 2015  22 stemmen moeten inleveren.

Toch zijn we erg positief ‘gestemd’ over de hele periode. Fractie- en bestuursleden hebben met al hun enthousiasme alles gegeven tijdens de campagne en we mogen dankbaar zijn dat we met zo’n klein aantal zoveel weten te bereiken. Ook zijn we dankbaar voor de leden die zich op hun manier ingezet hebben tijdens de campagneperiode. Het is fijn als fractie en bestuur terug kan vallen op de leden tijdens intensievere periodes.

 

Ledenmeeting

Op zaterdag 29 juni is er weer een ledenmeeting.

In deze bijeenkomst zal onder anderen de jaarverslagen en de AVG besproken worden, maar ook onderwerpen als de koopzondag en de jeugdzorg zullen aan bod komen.

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met de verdere informatie, maar noteer deze datum alvast in uw agenda.

Vanuit de fractie

In Hellendoorn gaat er veel goed, maar er zijn ook financiële zorgen. Als fractie zijn we op dit moment druk bezig met de financiële ombuigingsopgave waar de gemeente voor staat. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van ruim 7 miljoen euro dat omgebogen moet worden. Dit is een zeer pittige opgave die ook zeker op veel terreinen gevoeld gaat worden en dat realiseren wij ons terdege. Bij deze opgave gaan we ook altijd uit van onze kernboodschap; Wij willen dat iedereen meetelt, vinden de toekomst van onze kinderen belangrijk en komen op voor Gods schepping.

Daarnaast is er op dit moment de koopzondagdiscussie. Ons standpunt daarin is duidelijk. Wij zien een verdere uitbreiding van de koopzondagen als een ongewenste stap in de richting van een 24-uurseconomie. Zo’n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijke vrije dag. Een collectieve rustdag komt de sociale samenhang in de maatschappij ten goede. Vanuit ons christelijke levensovertuiging is de zondag daarvoor de aangewezen dag. Bovendien zien we door de toename  van de koopzondagen dat veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. We willen daarom geen extra koopzondagen in onze gemeente.

Dinsdag 11 juni neemt de raad hierover een besluit. En uit de voorbereidende commissievergadering is gebleken dat de ChristenUnie de enige partij is die tegen elke verdere uitbreiding van de koopzondag is .

 

Tot zover voor nu.

Met vriendelijke groet vanuit de fractie,

Ruben, Henk en Gineke.

AVG-proof

Ook als lokale afdeling van de ChristenUnie moeten wij voldoen aan de privacy wetgeving.

Het bestuur is de afgelopen tijd erg druk geweest om ChristenUnie Hellendoorn AVG-proof te maken. Zij hebben een cursus gevolgd over deze wetgeving en zijn druk bezig om nog een aantal aanpassingen te doen.

In de komende ledenmeeting willen wil het bestuur u hierover verder informeren. Heeft u vragen over zaken rondom de privacy? Dan kunt u terecht bij Selma Nijland, onze secretaris. Zij is benoemd tot privacy coördinator.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts