Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief mei 2017

Van de (waarnemend) voorzitter

De afgelopen weken is een intensieve tijd geweest. Na de drukte rond de landelijke verkiezingen vragen de gemeenteraadsverkiezingen 2018 nu alle aandacht. En daar tussendoor heeft het bestuur de voortgangsgesprekken met de leden van de (steun)fractie gehouden. Hierover leest u in deze nieuwsbrief meer.

Al met al kunnen we terugzien op een mooie en intensieve periode. Vanuit de achterban is een toenemende betrokkenheid te merken. We ervaren Gods zegen en bidden om Zijn kracht voor de (drukke) periode die komt. We vragen jullie om te bidden voor het werk van de ChristenUnie op alle politieke niveaus en dat dit werk is tot eer van God.


Hartelijke groeten,


Albert Roskam
waarnemend voorzitter

35e Partijcongres en Bestuurderscongres 20 mei 2017

Op d.v. 20 mei zal het 35e partijcongres gehouden worden in congrescentrum de Werelt in Lunteren. Dit congres zal in het teken staan van ‘Geloofsvrijheid’, een van de drie kernwaarden van de ChristenUnie. Op diverse manieren komt dit thema terug in het programma.


Mocht u interesse hebben om mee te gaan en wilt u graag carpoolen? Dan kunt u zich aanmelden bij Inge Kroeze (ingepinge29@hotmail.com).


Voor het uitgebreide programma en voor aanmelding verwijs ik u naar onderstaande website:
https://www.christenunie.nl/congres/about


Heeft u n.a.v. het programma inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot Selma Nijland (secretaris).

Voortgangsgesprekken

De afgelopen weken hielden de bestuursleden de zgn voortgangsgesprekken met de leden van de (steun)fractie.

We kunnen terugzien op goede gesprekken. Het persoonlijk wel en wee, het politiek functioneren en het teamwerk van de fractie kwam aan de orde. Ook spraken we over de ambitie van de (steun)fractieleden.


Het gesprek met wethouder Anja van den Dolder is gepland. Dit gesprek wordt gehouden door de fractievoorzitter Ruben Minkjan en (wnd) voorzitter Albert Roskam.

Verkiezingen Tweede Kamer

Landelijk gezien deed de ChristenUnie het goed: met ongeveer 44.000 stemmen meer was de 5e zetel nu geen restzetel meer. Een zesde zetel zat er (nog) niet in. Het merendeel van de winst was in de grotere steden.

In onze regio deden we het wat minder. In Twenterand, Wierden, Rijssen/Holten én Hellendoorn behaalde de ChristenUnie minder stemmen dan 4 jaar geleden. In Hellendoorn hadden we rond de 10 stemmen minder en deden het van deze 4 gemeenten het ‘minst slechte’…….

Wel stemt ons dit tot nadenken. Samen met het landelijk buro gaan we het één en ander evalueren. De uitkomst hiervan gebruiken we voor de campagne voor gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Verkiezingen gemeenteraad 2018

Op D.V. 21 maart 2018 kiezen we de nieuwe gemeenteraad. In de aanloop ervan gebeuren er diverse dingen:


* De selectiecommissie: deze bestaat uit Selma Nijland, Margreet Krommendijk en Albert Roskam.
Deze commissie houdt gesprekken met de beoogde top 5 a 6 van onze lijst.


* De programmacommissie: deze bestaat uit Ruben Minkjan, Henk Maneschijn, Gineke Welleweerd , Jaco Wessels, Eva Kerklaan en Albert Roskam. Anja van den Dolder is adviseur. Deze commissie schrijft, met gebruik van het landelijk concept het verkiezingsprogramma. Daarbij wordt een zo groot mogelijke ‘couleur local’ nagestreefd. De commissie maakt gebruik van de kennis en ervaring uit de achterban op de diverse gebieden.

Oproep

* Weet je iemand die op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen kan staan of wil je het misschien zelf wel?


* Wil je meedenken en/of meeschrijven met het verkiezingsprogramma?

 

Geef dit z.s.m. aan bij onze secretaris Selma Nijland.

Agenda

  • 20 mei 2017 - 35e partijcongres in 'de Werelt' te Lunteren

 

  • 21 maart 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen
 
 

Wie was waar

 
       
 
 

22 februari

Selma Nijland (bestuur) en Gineke Welleweerd (steunfractie + perspectieflid)  

Regiobijeenkomst georganiseerd door bestuur Hengelo. Themabijeenkomst omtrent activeren van jongeren in de politiek. Annika van de Belt, bestuurslid van Perspectief, gaf een presentatie over dit onderwerp waarna we onderling gedachten en ideeën uitwisselden over hoe we jongeren nog meer kunnen betrekken bij onze partij.

 

1 april

Ruben Minkjan (fractievoorzitter) en Selma Nijland (bestuur)

Werkconferentie Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Amersfoort. Bijwonen van deelsessie(s) om kennis te vergroten van specifieke taken omtrent de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

 

27 april

Henk Maneschijn (raadslid) en Ruben Minkjan (fractievoorzitter)

De opening van koningsdag en het feliciteren van de gedecoreerden.

 


4 mei

Henk Maneschijn (raadslid) en Ruben Minkjan (fractievoorzitter)

Herdenkingsdienst in Hellendoorn met aansluitend de stille tocht en de herdenking bij het monument.

 
 
 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts