oktober 2020

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief oktober 2020

Voorwoord van de voorzitter

Beste ChristenUnie vrienden,

In deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen hoe onze teamdag is geweest, wat de fractie bezighoudt en stellen Laurens en Dirk zich aan u voor. En terwijl ik nadenk over het voorwoord dat ik voor deze nieuwsbrief mag schrijven besef ik mij hoe mooi en waardevol onze lokale afdeling is. En eigenlijk wil ik iedereen die bij ons betrokken is dan ook bedanken. Bedanken voor jullie actieve inzet voor onze partij, bedanken dat jullie op ons hebben gestemd, bedanken dat jullie voor ons bidden, etc etc.

Tegelijker tijd wil ik jullie ook iets vragen. Vragen of jullie je willen blijven inzetten voor onze afdeling, of jullie ook de komende verkiezingen weer op de ChristenUnie willen stemmen en of jullie voor ons willen blijven bidden.

De ChristenUnie dat zijn we met elkaar! En zullen we er met elkaar ook dit jaar weer een boeiend en hoopvol jaar van maken?

Ik ga er voor.

Met vriendelijke groet,

Ruben Minkjan                                                                                        Afdelingsvoorzitter.

Voorstellen Laurens

Mijn naam is Laurens Samsen, 24 jaar oud en ik woon in Nijverdal. Ik ben ruim twee jaar samen met Annelyn, en volgend jaar hopen we te gaan trouwen.

Momenteel ben ik werkzaam als docent geschiedenis op de Passie in Wierden. Verder ben ik actief binnen FreeXS als coördinator, waarbij we jongeren proberen te bereiken door middel van sport - en we de liefde van God daarmee uit willen stralen.

Een poosje geleden ben ik benaderd voor een rol binnen het bestuur van de ChristenUnie in Hellendoorn. Een functie waar ik ontzettend veel zin in heb om deze te vervullen.

De ChristenUnie is een partij die uitstraalt oog te hebben voor de samenleving en voor de schepping. Als bestuurslid wil ik er voor zorgen dat onze fractie en steunfractie zo goed mogelijk hun werk kunnen doen, zodat zij de visie en boodschap van de ChristenUnie naar de rest van de gemeente Hellendoorn kunnen overbrengen.

Vanuit de fractie

Toen ik het stukje voor de vorige nieuwsbrief schreef, zaten we net in allerlei beperkende maatregelen vanwege het coronavirus.

En net op het moment dat ik gevraagd word om weer wat te schrijven zijn er maatregelen afgekondigd vanwege een tweede golf. Ik zou dus zo dat stukje kunnen kopiëren. Weer zal er meer digitaal vergaderd worden, en weer zal er via whatsapp en via de mail veelvuldig overleg plaatsvinden.

Maar ondanks alle beperkingen is er van alles gebeurd in politiek Hellendoorn.

We zijn onder andere overgestapt op een andere vergaderstructuur. Er is gekozen om in een cyclus van drie weken te vergaderen. Week één zijn er dan alleen presentaties en informatierondes, de tweede week debat rondes met eventueel nog een informatie sessie en de derde week is dan de besluit ronde. Op deze manier verwachten we de vergaderdruk ietwat te verminderen en doordat inwoners van onze gemeente meer mogelijkheden hebben om in- en of mee te spreken hopen we dat de politiek wat toegankelijker wordt.

En dan maken we ons nu alweer op voor de volgende begrotingsbehandeling. Vorig jaar stond dat in het teken van de bezuinigen, grotendeels door forse tekorten op het sociaal domein (de jeugdzorg en de WMO). Net als vele andere gemeenten in Nederland krijgt Hellendoorn simpelweg te weinig geld van het Rijk om deze taken op dezelfde manier uit te blijven voeren. De kosten zijn gestegen, de middelen niet. 

Dit jaar komt daar een coronacrisis bij. Als fractie willen we met name opkomen voor de zwakken in de samenleving en hen die het hardst getroffen zijn. Er zijn veel zaken waar we lokaal niet over gaan. Maar waar we wél over gaan zijn bijvoorbeeld het armoedebeleid, het sociaal vangnet en het vaststellen van de lokale belastingen. In november spreekt de raad er weer over. We hopen en bidden dat de inbreng van de ChristenUnie recht zal doen aan dat waar we voor staan, een waardevolle samenleving.

Ook is dit de periode waarin we weer tijd zullen moeten nemen om verder vooruit te kijken. Er komen volgend jaar weer landelijke verkiezingen aan. En het jaar daarop staan de gemeenteraadsverkiezingen weer op de agenda. Het wordt een tijd van nadenken en plannen maken. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat Hellendoorn ook in de toekomst een heerlijke gemeente blijft om te wonen, te werken en te recreëren? Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende werk is? Dat er ruimte voor huisvesting is voor jongeren en ouderen, ook in de kleine kernen?

Kortom er liggen nog voldoende uitdagingen voor ons. Bid u met ons mee dat de Heer ons wijsheid mag geven ook in de periode die voor ons ligt.

Ik wens u allen Gods nabijheid en een goede gezondheid toe voor de tijd die voor ons ligt.

Henk Maneschijn

Voorstellen Dirk

Sinds september maak ik deel uit van de steunfractie. Een keus waar ik een tijdje over na heb gedacht. We zijn namelijk in de zomer van 2018 verhuist van Deventer naar Nijverdal. Ik kon de tijd goed gebruiken om de nodige klussen in en rondom huis te doen. Maar ondertussen heb ik ook de tijd genomen om te bekijken op welke manier ik mij kan inzetten in onze nieuwe woonplaats.

Al langere tijd overwoog ik weer politiek actief te worden. Vanaf mijn jeugd heb ik namelijk al meegedraaid in eerst de GPJC en later tijdens mijn studietijd in de ChristenUnie, zowel als voorzitter en als plaatsvervangend raadslid. Daarna heb ik er voor gekozen om mij in te zetten buiten de politiek, waaronder natuurlijk in ons gezin. Ik ben namelijk getrouwd met een lieve vrouw en samen hebben we drie kinderen van 9, 12 en 14 jaar oud. In het dagelijks leven werk ik bij de provincie Overijssel als beleidsontwikkelaar op de thema’s natuur, landschap en landbouw. Onderwerpen waarbij ik een goede bijdrage kan leveren aan een betere leefomgeving, op een manier die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoelingen van de Schepping. In mijn werk zit ik dicht tegen bestuur en politiek aan, wat er ook aan heeft bijgedragen dat ik afgelopen jaren weer meer zin kreeg om mij in te zetten voor de ChristenUnie.

In mijn vrije tijd tref je me vaak aan in onze tuin. Na de verhuizing hebben we die flink onder handen genomen. We streven naar zoveel mogelijk eetbare planten in de tuin en hebben de afgelopen jaren ook een mooie moestuin aangelegd die we zo natuurlijk mogelijk beheren. Daarnaast trek ik vaak de wandelschoenen aan om mooie gebieden in de omgeving of iets verder weg te verkennen.

Inmiddels heb ik een paar bijeenkomsten meegemaakt met de fractie, waaronder de ‘heidag’ samen met het bestuur. Tot nu toe beviel dat prima! Het is nog even zoeken naar de mores hier in de gemeente en de politieke kleur van de verschillende raadsleden, maar daar kom je snel genoeg achter merk ik al wel. Ik hoop de achterban van de ChristenUnie de komende tijd beter te leren kennen, zodat ik ook echt het lokale geluid op een ChristenUnie manier kan laten horen. Wil je ons wat meegeven of heb je vragen, laat ons dat vooral weten! Samen, en onder Gods leiding, kunnen we een goede bijdrage leveren aan een aantrekkelijke en leefbare gemeente, voor nu en de toekomst.

Dirk Janssen

ChristenUnie organiseert Proeflokaal

Hoe weet je of iets smaakt? Juist, door te  proeven!

Daarom willen we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een Proeflokaal organiseren.

Dit is een kort traject waarin je vrijblijvend kennis kan maken met de politiek in onze gemeente. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen en hoe komen besluiten tot stand? En ook: wat betekent het om raadslid te zijn?

Deelnemers gaan samen met de cursusleider in op de lokale politieke situatie en gaan zelf aan de slag met een agendapunt van de raad. Ze trekken hierin samen op met de lokale ChristenUnie.

Bij de afsluiting van deze cursus kunnen deelnemers een duidelijk antwoord geven op de vraag of zij politiek actief willen worden.

Heb je een warm hart voor onze samenleving en past de ChristenUnie bij jou? Of ken jij iemand die hier aan mee wil doen? Kom dan proeven! Neem contact op met Ruben Minkjan, te bereiken via 06-24382810 of r.minkjan@gmail.com.

Teamdag CU Hellendoorn

Op zaterdag 19 september verzamelden fractie, bestuur en wethouder bij Pitch & Putt Lemele. Onder het genot van een kop koffie/thee praten we met elkaar over ons privéleven, maar vooral over de politiek.

Als de kopjes en glazen leeg zijn, verdelen we ons in 3 teams en krijgen we uitleg over Pitch & Putt. Vol enthousiasme gaan we aan de slag!

Terwijl de één de balletjes elke keer weer in de zandbak slaat, krijgt de ander het spel al snel onder de knie en heeft het balletje met een paar slagen in de hole. Een ander leert niet alleen balletjes slaan, maar ook balletjes vissen en sommigen zijn zo enthousiast dat ze een paar banen extra doen en niet kunnen stoppen! Iedereen speelt dus het spel op zijn/haar eigen manier, maar dat is juist wat ons een mooi team maakt; We vullen elkaar aan!

Onder het genot van een hapje en een drankje kletsen we nog even na. Door de corona-maatregelen was het een andere dag dan we gepland hadden, maar zeker niet minder geslaagd!

Steun ChristenUnie Hellendoorn

Wij zijn enorm blij en dankbaar voor uw ondersteuning door uw lidmaatschap, uw betrokkenheid en uw gebed. Maar om onze afdeling te kunnen laten draaien en voor een goede campagne is er ook geld nodig. Mogen wij u vragen om ons ook financieël te steunen?

U kunt uw gift overmaken op: NL95 RABO 0380 9382 00

Alvast bedankt!

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts