Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief december 2016

ChristenUnie Hellendoorn wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

 

Van de waarnemend voorzitter

Brainstorm bestuur en fractie

Afgelopen maanden hebben we de eerste ervaringen opgedaan met enkele veranderingen. Dit waren o.a. anders vergaderen, aansluiten bij (maatschappelijke) activiteiten en de belronde met de leden van de afdeling.

Op D.V. vrijdag, 13 januari 2017 houdt het bestuur en de fractie een gezamenlijke brainstormsessie om het een en ander te evalueren én om zo concreet mogelijk vooruit te kijken.

In de volgende Nieuwsbrief komen we hier zeker op terug.

Vacatures bestuur: voorzitter en penningmeester

Het vertrek van Lute Rook als voorzitter en het aftreden van onze penningmeester Ymkje Nahuis-Meier eind 2016 biedt de kans voor andere leden om in het bestuur in te stromen. We zoeken nog een voorzitter en een penningmeester. Mocht je hierop geïnteresseerd in zijn, kom dan gewoon bij het bestuur ‘op de lijn’.

Gezien de reacties van onze nieuwe bestuursleden Selma en Inge is het gewoon leuk werk. Schroom dus niet en volg hun voorbeeld!

Hartelijke groeten, 

Albert Roskam

waarnemend voorzitter

Vanuit de fractie

Plan B Masterplan Centrum Nijverdal

Gratis parkeren, nieuwe reclamebelasting, herinrichting van de Grotestraat

en een overeenkomst met ondernemers in het centrum over hun bijdrage aan het Masterplan. Er zijn deze weken, zo aan het eind van het jaar, veel grote stappen gezet om te komen tot een gastvrij en opnieuw ingericht, bruisend winkelcentrum in Nijverdal.

De gemeenteraad nam op 20 december daarvoor een cruciale besluit. Daarmee kwam de bekroning van ruim twee jaar intensief overleg met ondernemers en inwoners.  De ondernemers verklaarden zich zelfs bereid hun financiële bijdrage te leveren aan dit masterplan. Toen de daarvoor bedachte constructie van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) de daarvoor benodigde 2/3 meerderheid onder de pandeigenaren het nipt niet haalde, bedachten ze een alternatief plan, het zogeheten Plan B. Dat  voorstel nam de gemeenteraad 20 december aan. Niettemin moet de gemeente Hellendoorn door, het aannemen van Plan B, een mindere bijdrage van de eigenaren en uitbaters van onroerend goed een extra bedrag van 300.000 euro investeren. Dat geld kon volgens het college ten laste worden gebracht van de algemene reserve. Volgens ons moest voor deze extra 300.000 euro wel een dekking gevonden worden en mocht dit niet zomaar uit de reserves worden gehaald. Met een amendement dat er dus kwam op initiatief van de ChristenUnie droeg de gehele gemeenteraad het college op van het verwachte rekeningoverschot over 2016 drie ton te gebruiken voor aanvulling van de reserve.

Coöperatief Bestuur

De landelijke Bestuurdersvereniging (BV) en het Wetenschappelijk Instituut (WI)  van de ChristenUnie zijn momenteel bezig met een lokale uitwerking van de landelijke Initiatiefnota Coöperatief Bestuur. Zij willen graag een handreiking schrijven voor lokale CU-fracties, omdat ‘coöperatief bestuur’ bij uitstek op lokaal niveau vormgegeven kan worden. Het gaat hierbij om concrete maatregelen als het invoeren van ‘right to challenge’, maar ook om het creëren van ruimte voor ‘initiatieven van onderaf’ in de brede zin.

Het viel de BV en het  WI onmiddellijk op dat er in Hellendoorn veel gaande is als het gaat om die initiatieven van onderaf. Zo namen zij o.a. kennis van het groenproject in Haarle waarbij de inwoners zelf verantwoordelijkheid dragen om het groenbeheer en de onlangs aangenomen participatiecode. Maar natuurlijk is de aanpak van nieuwe cultuurvisie ook erg interessant.  Omdat de BV en het WI erg benieuwd zijn naar onze ervaringen hiermee, gaan wij als lokale fractie met hen hierover in gesprek en gaan we gezamenlijk opzoek naar aanknopingspunten voor andere CU fracties.

 

Met vriendelijke groet,

Ruben Minkjan en Henk Maneschijn.

Evaluatie ledenmeeting

Woensdagavond 23 november hadden we onze ledenbijeenkomst. De bijeenkomst stond in het teken van ‘Kunst en Cultuur’ in Hellendoorn en vandaar dat de bijeenkomst werd gehouden in de Smidse waar amateurkunstenaars van onze gemeente hun talenten konden laten zien bij de expositie ‘Eigen Oogst’. 

In een sfeervolle ambiance heette Albert ons welkom waarna Cees van Sparrentak (voorzitter Eigen Oogst) ons iets vertelde over het ontstaan van de ‘Eigen Oogst’ expositie en de ontwikkeling ervan door de jaren heen. Zo groeit het aantal bezoekers ieder jaar en wordt de expositie veelvuldig bezocht door diverse groepen (scholieren, partnergemeente). Ze bieden ook diverse workshops aan voor klein en groot om iedereen kennis te laten maken met diverse uitingen van kunst. 
Deze diverse kunstuitingen zijn ook terug te zien in de expositie; zo hangen er naast schilderijen ook foto-bewerkingen en beeldsculpturen die uniek zijn in vorm en materiaalgebruik. 
Na da pauze waarin er gelegenheid was om de expositie te bezoeken, nam Anja van den Dolder het woord. Zij kwam in haar rol als wethouder ons bijpraten over de visie van de gemeente op het thema ‘kunst en cultuur’. Ze vertelde ons dat de invulling van dit thema zowel inhoudelijk als budgettair zoveel mogelijk bepaald zal worden door de inwoners van de gemeente Hellendoorn. Hierin wordt een hoge mate van burgerparticipatie verwacht. Wat vinden wij, als inwoners, belangrijk als het gaat om kunst en cultuur? Waar denken we aan als we denken aan kunst en cultuur? Zinin-theater, bibliotheek, musea, maar misschien ook: streektaal, Helders fees’, carbid schieten….Het doel is om een cultuurnota te schrijven waarin iedere burger zich vertegenwoordigt voelt.

We kunnen, als bestuur, terugkijken op een geslaagde avond met een prima opkomst. We mochten zowel leden als diverse geïnteresseerden verwelkomen. We hebben alle positieve- en negatieve kritieken meegenomen in onze evaluatie en we zijn van plan om zeker door te gaan met deze nieuwe vorm van ‘vergaderen’. Wel zullen we iedere keer goed moeten nadenken over het doel van een bijeenkomst en in welke mate de meeting open staat voor publiek. Daarnaast zullen we goed moeten nadenken over de verwachtingen die we wekken in onze berichtgeving zowel intern als extern over onze ledenbijeenkomsten.  

Financiën

Het blijft een puzzel om de financiën op peil te hebben en te houden. In de
4 jaren voor de verkiezingen proberen we zoveel mogelijk te sparen. Voor
onze inkomsten zijn wij grotendeels afhankelijk van u als leden.
Wij zouden het fijn vinden wanneer u bijvoorbeeld 5,-- euro per maand over
zou maken tot aan de verkiezingen. Een eenmalige extra bijdrage is ook prima
natuurlijk.

Volgt u ons al?

ChristenUnie Hellendoorn is te vinden op Facebook en Twitter

 

https://www.facebook.com/ChristenunieHellendoorn

https://twitter.com/CUHellendoorn

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts