Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief februari 2017

Uitnodiging thema-avond: Kom en doe mee!

Beste leden, vrienden, donateurs van de ChristenUnie Hellendoorn.

Op D.V. maandag, 20 februari a.s. houden wij een thema-avond voor onze achterban. 

Het onderwerp is:    Meedoen aan de verkiezingen.

Het gaat om de verkiezingen Tweede kamer 2017  en Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

We ontmoeten elkaar in het wijkgebouw ’t Noaberstekkie, Wilhelminawijk,, Prinsenstraat 7 Nijverdal. De inloop is vanaf 19.45. We beginnen om 20.00 uur.

Concreet zullen we het hebben over:

 • campagneactiviteiten voor de verkiezingen Tweede Kamer van maart a.s.:
  • wat doen we
  • wanneer en
  • door wie
 • voorbereidingen verkiezingen gemeenteraad in 2018:
  • het verkiezingsprogramma
  • campagneactiviteiten
  • de kandidatenlijst
  • samenwerking met ander partijen (lijstverbinding)
 • omgaan met de website en sociale media:
  • analyse, uitgevoerd door Irene Nijland, expert sociale media
  • vertaalslag door Inge Kroeze (website) en Ruben Minkjan en Gineke Welleweerd (sociale media)

We vragen jullie om mee te doen om deze punten zo creatief mogelijk invulling te geven.

We maken daarbij graag gebruik van jullie inzet op het gebied van ‘denken’ en ‘doen’.

Daarom: Kom en doe mee!

 

Het bestuur

Gezocht: Voorzitter voor het bestuur van ChristenUnie Hellendoorn

Door het vertrek van de huidige voorzitter zoekt het bestuur van ChristenUnie Hellendoorn per direct een nieuwe voorzitter. We gaan een drukke periode tegemoet, onder andere i.v.m de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Een volledigbestuur is daarvoor erg belangrijk. ChristenUnie Hellendoorn is een actieve afdeling van ruim 70 leden.

De dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling wordt geregeld door een enthousiast bestuur. Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden (waarnemend voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid).

Rol en taken bestuur

Het bestuur en de gemeenteraadsfractie van ChristenUnie Hellendoorn kennen een duidelijke rolverdeling, waarbij de fractie zich richt op de dagelijkse, politieke zaken en het bestuur op de andere activiteiten van de afdeling. Zo heeft het bestuur een belangrijke rol in aanloop naar verkiezingen. Daarnaast werkt het bestuur samen met de fractie aan een scherp politiek profiel en een helder verkiezingsprogramma. Het bestuur en de fractie doen dit echter niet alleen: de rol van de leden is van groot belang. Daarom worden er door het jaar heen verscheidene activiteiten georganiseerd, zoals ledenmeetings en leuke acties.

De voornaamste focus voor het bestuur ligt de komende periode op de verkiezingen: dit jaar de landelijke verkiezingen en – vooral – de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen worden op dit moment opgestart, dus het is een mooi moment om nu in te stappen en een boeiende periode mee te maken. Om de gemeenteraadsverkiezingen tot een succes te maken zijn alle handen nodig. Komende tijd werken we bijvoorbeeld aan een verkiezingsprogramma, aan het instellen van een selectiecommissie en een campagneteam en aan zichtbaarheid van de ChristenUnie in de gemeente (door middel van acties, debatten, posters, enzovoort). Het bestuur heeft de taak de verschillende activiteiten samen met de leden goed te laten verlopen en een enthousiasmerende voortrekkersrol te pakken. We willen als ChristenUnie Hellendoorn zichtbaar zijn en blijven in onze gemeente en dit laten resulteren in een goede verkiezingsuitslag.

Functieprofiel voorzitter
De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en is hierop aanspreekbaar door de leden van de afdeling. De voorzitter is verder eindverantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Leidinggeven aan afdeling
 • Visie van het bestuur omzetten in beleid en activiteiten
 • Goede en regelmatige organisatorische en politieke afstemming met de fractievoorzitter
 • Zorgdragen voor organisatie en leiding van ledenvergadering
 • Zorgen voor en toezien op de uitvoering van genomen besluiten
 • Vertegenwoordigen van het bestuur naar fractie,  leden, andere lokale politieke partijen
 • Initiatief nemen voor voortgangsgesprekken met de raadsleden en bestuursleden

 Gewenste competenties

Leidinggeven

 • Geeft leiding door samenbindend leiderschap
 • Draagt actief bij aan een open en doelgerichte communicatie binnen de afdeling
 • Zoekt kansen voor ChristenUnie Hellendoorn gericht op verdere ontwikkeling

Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

 • Kan inschatten welke zaken bestuurlijk en politiek gevoelig liggen
 • Kan over de politieke en bestuurlijke vraagstukken meedenken met de fractie

Initiërende kracht

 • Betrekt leden en straalt enthousiasme uit
 • Zoekt binnen de stad naar verbinding met relevante personen, organisaties en netwerken
 • Weet optimaal ruimte en mogelijkheden te vinden en te benutten

Communicatief

 • Kan duidelijk een verhaal vertellen
 • Luistert eerst voordat hij of zij conclusies trekt
 • Kan goede vragen stellen om de juiste informatie te krijgen

Voor de functie van voorzitter is ervaring en netwerk binnen de ChristenUnie en binnen de gemeente Hellendoorn geen vereiste, wel een pre. De voorzitter onderschrijft de doelstelling van de ChristenUnie en is overtuigd christen.

Procedure
Ben jij de leider waar wij naar op zoek zijn? Dan ontvangen we graag voor 19 februari 2017 je motivatiebrief en CV ter attentie van Selma Nijland, selma.v.beuzekom@gmail.com

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij de huidige interim-voorzitter, Albert Roskam, albert.roskam@gmail.com (06-20592461).

Financiën

Het blijft een puzzel om de financiën op peil te hebben en te houden.

In de 4 jaren voor de verkiezingen proberen we zoveel mogelijk te sparen.

Voor onze inkomsten zijn wij grotendeels afhankelijk van u als leden. Wij zouden het fijn vinden wanneer u bijvoorbeeld 5,-- euro per maand over zou maken tot aan de verkiezingen. Een eenmalige extra bijdrage is ook prima natuurlijk.

U kunt uw gift overmaken naar het rekeningnummer van ChristenUnie Hellendoorn:

NL 95 RABO 0380 9382 00                       

Onder vermelding van: gift

 

Hartelijk dank voor uw gift!

Vanuit de fractie

Als ChristenUnie vinden wij  het belangrijk om te weten wat er zich in Hellendoorn afspeelt. Als fractie zijn we daarom van plan om voortaan regelmatig , voorafgaand aan de vergadering, de mensen op te zoeken. Zo leren wij elkaar nog beter kennen, komen we erachter waar men enthousiast van wordt maar ook waar men bijvoorbeeld zorgen over heeft.  Onlangs hebben wij al een bezoek gebracht aan De Huiskamer en staat er voor de komende maand een bezoek aan het jeugdhonk en een gesprekje met de jeugdwerkers op het programma.

Bent u betrokken bij bijvoorbeeld een organisatie, club of initiatief die wij nog beter mogen leren kennen of maakt u zich zorgen over een bepaald onderwerp laat het ons dan weten! Wij komen graag bij u langs voor een goed gesprek!

Tot ziens,

Ruben, Henk, Manuela, Roel, Gineke en Eva.

Impressie brainstormsessie bestuur en fractie

Op vrijdag, 13 januari was onze penningmeester Ymkje Nahuis gastvrouw voor deze brainstormsessie. We begonnen met een stamppot buffet, gemaakt door enkele bestuursleden. Met goed gevulde magen gingen we daarna de diepte in. Om in maaltijd-termen te blijven:

Het voorgerecht was de uitkomst van de belronde onder de leden.

Het hoofdgerecht bestond uit de vertaling hiervan naar concrete doelen voor de korte en langere termijn.

Als toetje bespraken we de voorbereidingen voor de verkiezingen Tweede Kamer (2017) en Gemeenteraad (2018).

De belronde:

Hoewel nog niet alle leden gebeld waren was er wel sprake van enkele hoofdlijnen. Trefwoorden waren:

Profileren -houd elkaar alert en profileer / reageer ook op kleine issues.

Eigen koers varen – blijf bij je herkenbaar en constante ChristenUnie verhaal.

Sociale media – goed bezig / goede balans in hoeveelheid en inhoud van berichten / stimuleer liken en delen / persberichten met nieuwswaarde / koppelen website aan twitter en facebook.

Netwerkbijeenkomsten – goede start met kunstbijeenkomst in De Smidse / ook kleinschalige bijeenkomsten / sluit aan bij activiteiten van anderen.

Ledenbestand – veel oudere leden / (te) weinig jongeren / accepteer dat niet alle leden actief (kunnen) zijn.

Conclusie: Door de bank genomen is de waardering goed met enkele verbeter / aandachtspunten. Blijf alert op wat er speelt en vertaal dit naar concrete (re)actie met publiciteit via pers en sociale media.

Participatie leden -  Verder leverde de belronde een mooi bestand van leden op, die zich op de één of andere wijze willen inzetten voor de lokale politie. Dit betreft zowel fractieondersteuning, inzet in campagneperiodes en bestuurlijke zaken. We nemen binnenkort contact op met deze leden om hun aanbod nader uit te werken.   

Concrete vertaling.

 • We maken een persbericht over wat we tot nu toe gedaan hebben en gehaald hebben, gecombineerd met een vooruitblik voor het laatste jaar van deze raadsperiode.
 • De website wordt gekoppeld aan twitter en facebook.
 • Samen met Perspectief organiseren we een jongerenactiviteit op een plek waar jongeren zich manifesteren.

Voorbereidingen verkiezingen

Voor de verkiezingen Tweede Kamer sluiten we aan bij landelijke lijn: posters plakken (ze hangen intussen), uitdelen duurzame boodschappentas op specifieke locatie, folderen op(ev) de markt en op locaties / in wijken.

Ook de Gemeenteraadsverkiezing 2018 werpt haar schaduw vooruit. Het landelijk buro heeft een tijdlijn uitgezet. Één van de punten hieruit is een ledenbijeenkomst in februari 2017. Op een andere plek in deze nieuwsbrief komen we daar op terug.

Al met al kunnen we met dank aan God vaststellen dat de ChristenUnie in Hellendoorn een groep enthousiaste leden heeft. Deze groep heeft de afgelopen jaren al flink de schouders eronder gezet en dat willen ze ook blijven doen! Waarvan acte!

Albert Roskam, wnd voorzitter

Activiteitenagenda CU Hellendoorn

20-2-2017 om 19.45 't Noaberstekkie' Prinsenstr 7, Nijverdal   Ledenbijeenkomst 'Kom en doe mee!'


22-2-2017 om  20.00 in de 'Kristalkerk' Hengelo       Regiobijeenkomst i.s.m. Perspectief                                                                   

10-3-2017 in het centrum van Nijverdal                                 Landelijke verkiezingscampagne

                                                                                          15-3-2017  Tweede Kamerverkiezingen

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts